Kuka minä olen?

MATILDA – Genuint internationell

Vem? Matilda af Hällström, internationell Esbobo

Vad? Kandidat i Europaparlamentsvalet, Samlingspartiets sekreterare för internationella ärenden

Varför? Sakkunnighet, språkkunskap och en realistiskt syn på Finlands plats i EU

En internationell barndom   

Jag tillbringade mina barndomsår i Esbo och utomlands. Jag är äldst i syskonskaran och har fyra syskon. Det har varit en av de största rikedomarna i mitt liv. Jag hade som barn ett stort intresse för politik och samhälle. Jag spelade Urho Kekkonen i skolans presidentbal som 11-åring och ställde upp i Esbo ungdomsfullmäktige som 14-åring. Åren i internationella skolor i Brasilien, Schweiz och Holland var lärorika. När mina vänner var från Japan eller Peru, utvecklade jag en stark uppfattning om vad Finland betyder för mig. Jag blev student från Mattlidens Gymnasium i Esbo.

Valmotto anno 2007: släng inte din röst i sopkorgen, rösta på mig – det lönar sig!

Studietiden: fotboll och barjobb

Som 18-åring började mina studier vid University of St Andrews, Skottlands äldsta universitet. Under studietiden gick en stor del av min fritid till att spela fotboll. Jag spelade i universitets första lag och vi vann både skotska kuppen och ligan. Jag spelar ännu idag fotboll på hobbynivå. På nätterna jobbade i en traditionell pub för att få ekonomin att gå ihop.

Genom mina studier hade jag möjligheten att studera i Paris. Paris, Frankrike och det franska språket är min stora kärlek i livet. Förutom fotboll och jobb var jag föreningsaktiv, bland annat i Europaföreningen vid universitetet. Jag blev klar med en MA-examen i både franska och internationella relationer. Jag har därmed också kompetenser att undervisa franska i brittiska skolor. Det är en möjlighet jag hittills inte ännu utforskat.

Finalen i skotska kuppen. Min position var vänster back.
På nätterna jobbade jag i en traditionell pub.

Drömmen om Bryssel

Under studietiden sommarjobbade jag på utrikesministeriet och som engelsklärare i Kina. Genom mina studier och arbetserfarenhet visste jag att min dröm var att jobba med internationell politik. Med min MA-examen avklarad packade jag ryggsäcken och åkte till Bryssel. En praktikplats i Europaparlamentet ledde till följande anställning och sedan följande. Jag har arbetat både som lobbyist och tjänstemän och behärskar EU:s beslutsprocess. För att effektivt påverka den processen ska man vara ute i god tid, ha goda kontakter och kunna sin sak väl. Att uppleva terrorattackerna i Bryssel är något jag aldrig glömmer.

Under studietiden sommarjobbade jag på Utrikesministeriet och som engelskalärare i Kina.

Vid sidan om mitt arbete tog jag en magisterexamen i politisk historia vid Helsingfors universitet. Min pro gradu-avhandling kombinerade två av mina professionella passioner: nordiskt samarbete och säkerhetspolitik. Jag blev så engagerad av det nordiska samarbetet att jag började doktorera vid Helsingfors universitets centrum för nordiska studier. Det är något jag nu håller på med på fritiden.

Som Nordiska rådets representant i Bryssel fick jag representerara Nordiska rådet på möten i Europaparlamentet.

En av mina mest utmanande upplevelser var min anställning som Nordiska rådets representant i Bryssel. Jag var rådets första EU-representant och hade i uppdrag att etablera verksamheten från noll. Norden är den naturliga utgångspunkten för Finland, och ska vara det också i EU. Att få representera Nordiska rådet i Bryssel gjorde mig mera självsäker och sakkunnig. Jag känner till politiska systemen i Norden och i Bryssel. Det var ett naturligt steg att gå över till politiken och jobba för Samlingspartiet och efter fyra år i Bryssel var jag redo att flytta hem till Finland.

Som Samlingspartiets sekreterare för internationella ärenden arbetar jag med utrikes-, försvars- och EU-frågor. Jag har goda personliga kontakter med våra systerpartier runt om i Europa, speciellt i Norden. Nu på våren har jag aktivt deltagit i utformningen av Samlingspartiets EU-valprogram. Det viktigaste i programmet lyfter jag gärna upp här också: Ju mera enat EU är, desto bättre är det för Finland. För oss är och förblir EU-medlemskapet ett centralt politiskt ställningstagande. EU-medlemskapet betecknar för Finland en värdegemenskap, ekonomiskt tillväxt och ökad säkerhet. Det vill jag främja i fortsättningen också.


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *